Profil společnosti

1)      Firma LUK Service,s.r.o. se specializuje na danou činnost již od roku 1991 jako podnikatelský subjekt, který se k 1.1.1995 přetransformoval na                společnost s ručením omezeným.

2)      Společnost zaměstnává stabilně a dlouhodobě v průměru okolo 60 vyškolených a ve své profesi kvalifikovaných zaměstnanců v celé délce svého          působení.

3)      Zakázky realizujeme především na území severních a středních Čech. Dosahovaným obratem se řadíme mezi střední firmy.

4)    Veškeré zakázka jsou realizovány v souladu s hygienickými normami a v rámci platné legislativy.